Kadınlar geçmişi değiştirmek istiyor!

0

Kadınlar geçmişi değiştirmek istiyor!

İpsosun 2014 yılı Türkiyeyi Anlama Kılavuzunu yayınladı. Araştırmalara göre Türkiyede her 10 kişiden 4ü geçmişte yaşadığı bir çok şeyi değiştirmek istiyor. Kadınlar ise geçmişi değiştirmek isteme konusund ortalamanın üzerinde. İşte araştırmanın ilginç sonuçları…

Türkiyenin kadınları bin pişman

Ipsos’un 2014 yılında yayınladığı Türkiye ’yi Anlama Kılavuzu bulgularına göre her 10 kişiden dördü geçmişe dönüp yaşadıkları birçok şeyi değiştirmek istiyor. 

Kadınlar bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde. Yaklaşık her 2 kadından birisi geçmişte değiştirmek istediği çok şey olduğunu düşünüyor.

Ipsos’un her ilki yılda bir gerçekleştirdiği Türkiye’yi Anlama Kılavuzu çalışmasının son raporu 2014 yılında yayınlandı. Türkiye’de insanların yaşam pratiklerine ve düşünce biçimlerine çok farklı alanlarda ışık tutan bu çalışma aynı zamanda bir genel kılavuz ve harita niteliğinde.

Türkiye’de 34 farklı ilden 15,854 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de sosyoekonomik statü düştükçe yaşanılan hayattan duyulan tatmin de düşüyor. Kadınlar bu konuda erkeklerden biraz daha farklılaşıyor.

“DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM BİRÇOK ŞEY VAR”

Türkiye genelinde “Geriye dönüp baktığımda değiştirmek istediğim birçok şey var” ifadesine katılanların oranı %44. Bir diğer deyişle, geçmişe dair pişmanlık ve yaşananları değiştirme isteğini her 10 kişiden yaklaşık dördü yaşıyor.

Yüksek sosyoekonomik statü grubunda ( AB ) bu oran %36’ya düşerken, düşük sosyoekonomik statü grubunda (DE) %48 seviyesine yükseliyor. Kadınlarda (%46) erkeklere (%42) göre geçmişte yaşananları değiştirme isteği daha hâkim.

Kadın-erkek eşitsizliğinin toplumsal yapıya hâkim olduğu ülkemizde kadınların özgür karar alma ve kendi hayatlarını şekillendirme fırsatlarının erkeklere göre kısıtlı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu durum hiç de şaşırtıcı değil.

http://www.internethaber.com

Share.

Leave A Reply